یک برج خنک کننده ایجاد کنید که بتوانید به آن افتخار کنید

هوای گوشه و کنار بصورت دو جریان هوا به درون مکیده می‌شود و در قسمتهای خشک و مرطوب جریان مییابد. بخار چگالش یافته در نتیجه نیروی ثقل به مقسمهای اخذ کننده آن جریان مییابد و از آنجا بوسیله پمپ به سیستم آب تغذیه پمپ میشود. برج خنککننده جریان متقاطع یا این که به عبارتی کراس فلو به برج خنککنندهای گفته میگردد که در آن مسیر عکس العمل جریان آب و هوا به صورت متقاطع باشد. در همین برج در مسیر موازی برای هوا و دو مسیر پشت سرهم به جهت آب وجود داراست و جریان هوا به طور معمول بصورت دمنده از نوع مکشی ساخت میگردد. در وضعیت دوچندان دشوار سوزوسرما نظیر زمستانهای فوق العاده سرد و طولانی، میتوان دمنده را معکوس کرد که در همین شکل هوای گرم و آب هر دو به ذوب شدن یخ کاهش شتاب برج خنک کننده یاری میکنند. تلفات در رانش و پاشش آب عمده شکل می دهد. به عنوان مثال در تهران دمای گوشه و کنار در اوج گرمای تابستان به 42 درجه(و حتی بیشتر) می رسد، البته دمای حباب مرطوب دربین 25 تا 26 سکو سانتیگراد است. از اين جهت بيشتر دستگاههايي که در مقياس صنعتي بکار مي رود ساختمان و خصوصيات بسيار بیشتر ای را دارا است که اينک به گونه های متفاوت اين دستگاهها اشاره مي شود. از برج های خنک کننده صنعتی می توان به جهت حذف گرما از منابع مختلف مانند خودرو آلات یا مواد مراحل گرم استفاده کرد. برج خنک کننده دستگاهي میباشد که با ايجاد تراز وسيع تماس آب اصلی هوا ،تبخير آب را شدت بخشیده و به استدلال گرماگیر بودن روند تبخیر ،باعث خنک شدن سريع آب سیستم کولینگ مي گردد.عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرماي نهان تبخير انجام مي گيرد، در حالي که مقدار کمي آب تبخير مي شود و باعث خنک شدن آب می شود. باز‌نگری این مسئله و نیز توصیههای ضروری به جهت پرهیز از تشکیل یخ در داخل لولههای برج خشک و یا نگه داشتن میزان آن در حد مجاز را میتوان در آخری منشا نام برده شده پیدا کرد. در برجهای مرطوب اهمیت جریان طبیعی هوا، می توان کلیدی ارتقا جریان آب گرم در محفظه خارجی نزدیک به محل هوا حالت را ذیل کنترل در آورد و در سرانجام یخ را ذوب و از تشکیل یخ جدید خودداری کرد. به جهت پرهیز از خارجشدن هوای گرم در زمستان و امداد به تهویه در تابستان میتوان از یک حرفه قابل تغییر‌و تحول جهت بدور در باطن فروش قطعات برج خنک کننده دودکش بهره جست. در هوای سرد زمستان دارای جدا جریان هوا در بخش مرطوب میتوان از برج بصورت نسبتاً خشک استفاده کرد. بخش خشک که شامل لولههای پره دار است در نصیب بالای برج و در زیر دمنده قرار میگیرد و بخش مرطوب که شامل پکینگ میباشد در قسمت پایین برج که وسیعتر میباشد قرار میگیرد. در این طرح جریان هوا میتواند بطور طبیعی و یا این که به وسیله دمنده از مدل جریان ناخواسته مهیا گردد. لولهها به وسیله جریان هوای جو (در یک برج حیاتی جریان طبیعی)، و یا این که توسط یک دمنده حساس جریان پکینگ اسپلش برج خنک کننده اجباری، خنک میشوند. این نوع برج بر اساس ترکیبی از خنک سازی برج مرطوب و برج خشک عمل میکند. عملکرد ترموستات یکسری مرحله ای برج خنک کننده: اهمیت استفاده از ترموستات چندین مرحلهای و کارگزاشتن آن روی لوله آب خروجی از برج خنک کننده به سمت کندانسور چیلر می قدرت بر مبنا دماهای تنظیمی ترموستات تدریجی ، با تغییر‌و تحول بدور الکتروموتور حرفه برج خنک کننده مطابق امر ارسالی به اینورتر برج، میزان کاهش دمای آب خروجی از برج خنک کننده (ورودی به کندانسور) را در اختیار گرفتن نمود. این سیستم به رخ پیوسته دمای خروجی از دستگاه برج خنک کننده را میزان گیری و بر شالوده آن بدور موتور را به وسیله فرکانس تغییر تحول می دهد که سازه به رکورد های موجود مقدار مصرف انرژی کل دستگاه در بازه زمانی زمانی یکسال از 30 تا 50 % کاهش می یابد و همچنین مصرف آب هم به طور قابل ملاحظه ای کمتر می یابد. همین دستگاه اساسی ایجاد تراز بزرگ تماس میان آب وهوا تبخیر را آسان می کند و منجر خنک شدن پر سرعت آب می شود. از این رو همین نوع سیستم برودتی را خشک یا این که درای نیز می نامند. براي جلوگيري از خروج قطرات آب يک کانال چوب در اطراف برج و حدود 3 متر فراتر از توده تخته ها قرار دارااست که به آن قطره گیر یا این که الیمیناتور(Drift Eliminator) می گویند. در کولینگ تاور مدار بسته مقدار هدر رفت آب فراوان ذیل است و غلظت آب بدون هیچ تغییری مجددا باطن مدار خنک کاریباز میگردد. سطوح حوض در برج خنک کننده را پاکسازی کنید: چنانچه رسوب ها را در این محل مشاهده کردید می بایست حوض را سریعاً پاکسازی نمایید و تمیز کاری برج خنک کننده حذف آلاینده ها سوای نیاز به تخلیه یا خاموش نمودن سیستم را تسهیل می کند. در برج خنک کننده خشک مستقیم، نظیر چگالنده سطحی به جهت بیرون سازی گازهای چگالش ناپذیر و هوا از دستگاهی استعمال میشود. اصولاً در برجهاي خنک کننده مقداري آب بصورت گرد و قطرات مه درآمده و به وسیله باد يا کشش و یا جریان هوای بلوور ها از برج بیرون مي شود . در واقع برج خنک کن در همین جور کاربری یک آب سردکن پهناور صنعتی محسوب می شود و به این دلیل در صنعت به آن برج خننک کننده صنعتی یا سردکن صنعتی گفته می شود. لذا اين نوع برجها اولا بسيار بزرگ هستند و در ثانيی براي مواردي كه دماي آب هميشه بالاست آیتم به کار گیری قرار مي گيرند. در همین مدل یک سلول در ساعات غیرفعال یا در مواقع قلیل تقاضا، می تواند در شرایط آمادهبکار باشد. بدلیل این‌که کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower خشک به نحوه بسته کار میکنند، ناخالصیهای آبهای سطحی و جو از طریق آب جبرانی وارد سیستم نمیشوند، لذا آب گردشی میتواند حیاتی بخار خارج شده از توربین در یک چگالنده باز مخلوط شود. مایع اشباع آمونیاک به امداد پمپ به چگالنده باز میگردد. همیشه به جهت استفاده از برج خنک کننده از دفترچه راهنمای تولید کننده امداد بگیرید. همین محصول از پاراگراف ابزار صنعتی میباشند که به دفع گرمای اضافی امداد می کنند. فقدان آب در اثر تبخير و باد را اهمیت به کار گیری از ارتباط هاي بالا بررسي مي نمایند . از طرفی دیگر آب سرد تولیدی از برج خنک کننده در مبدل همین انرژی گرمایی را به طور تام دفع میکند. اختلاف دمای محل ورود و خروجی آب در کولینگ تاور همچنین تابعی از حالت محیطی و دمای آب محل ورود به منشاء برودتی خنک کن میباشد. وارد شدن گرد و خاک و غبار به داخل برج نیزايجاد گونه های در مراحل کارکرد برج خنک کننده مي نمايد.ضمن آنکه در سیستم های تبخیری مقدار گاز های محلول در آب به ویژه اکسیژن و گاز کربنیک ارتقا قابل ملاحظه ای داشته که به نوبه خود خوردگی و انسداد بیولوژیک کلیدی جلبک و باکتری های هوازی را موجب می شود . البته به جهت افزایش مقاومت این متریال، پیش از بهره برداری به بدنهی آن لایههای ضدزنگ و رنگ بیش تر میشود. سیستم های پیش نویس القایی همچنین می توانند هوا را حساس یک ضربه به برج وارد نمایند یا این که آن را از روش یک جاذبه خارج بکشند. اگر رشته در حوزه‌ خروج هوا قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی القایی نامیده شده و اگر حرفه در حیطه محل ورود قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی اجباری نامیده می شود. اهمیت بکار بردن برجهاي خنک کننده اين عمل انجام مي گيرد. يک سيستم خيلي جديد براي پخش آب در برج خنک کننده بکار بردن لوله هايي می باشد که در سطح بالاي آن شيپوره ها یا این که ارفیس هایی براي پاشش آب تعبيه شده است. طرز کار برج خنک کننده خیس (مدار باز) به این رخ میباشد که آبگرم مهم پمپ به سیستم توزیع آب موجود در بالای برج ارسال می گردد. بخار خروجی توربین وارد چگالنده باز می شود و در آنجا آب گردشی سرد، جهت برقراری تماس نزدیک دارای بخار، به باطن بخار افشانده میشود. چرا که رشته ها از دو محور، جریان هوا را وارد کرده و به سوی لایه ها و قطرات آب ساماندهی میکنند. اکثر ایجاد کنندگان هم دستورالعمل های عالی محافظت و هم برنامه های تعمیر و حفظ را شامل می شوند که می تواند نیز هزینه و هم هزینه های عملیاتی شما را ساده کند. در صورتی که در هم اکنون برنامه ریزی برای تعویض برج خنک کننده سابق و فرسوده موجود خویش اصلی برج خنک کننده تازه فایبرگلاس می‌باشید ، بایستی علاوه بر اعتنا به ظرفیت، حجم آب در گردش، ابعاد برج ، شاسی و قابلیت و امکان استقرار و نصب در محل برج خنک کننده سابق ، به مسئله دبی پمپ آب در گردش متناسب مهم برج تازه نیز دقت نمائید! برجهاي خنک کننده علاوه بر آب به خواسته خنک کردن سيالاتي ديگر در تهویه مطبوع و صنعت مورد به کار گیری قرار می گیرند. برخی از این مدلها به عارضه ها مختلفی منسوخ شده و دیگر چندان مورد به کار گیری قرار نمی گیرند. آن‌گاه مواقعی مثل حجم و دبی آب در گردش، اختلاف دمای آیتم نیاز، خصوصیت ها، برند و دسته برج خنک کننده مد نظر، بایستی گزینه تحلیل قرار گیرد. براي هر 10 درجه فارنهايت افت دما در برج خنک کننده ميزان تبخير در حدود يک درصد کل آب در هم اکنون گردش مي باشد . افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق در آب در حال گردش در برج خنک کننده ايجاد انواع و انسداد و رسوب مي کند که براي جلوگيري از افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق کمی از آب در هم اکنون گردش را تخليه مي کنند که اين آب در صنعت به زير آب (Blow down) دارای اسمو رسم هست .بلودان یا این که درین آب برج خنک کننده بایستی حد اقل به مقدار قریه % آب مصرفی یا میکاپ پروانه برج خنک کننده آب برج باشد. طرح سوم: در طرح سوم، از یک خنک کننده در حال گردش که بصورت بخار است به جای آب استفاده میشود، میتوان از آمونیاک به تیتر دلیل انتقال گرما در بین بخار آب و هوا استعمال کرد. یک حوض توزیع اصلی توزیع یکنواخت آب گرم در سراسر برج، جای نازل های اسپری را میگیرد. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم کاهش شتاب برج خنک کننده لطفا از سایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
دولت ایالات متحده می گوید فیس بوک اکنون رسماً بسیار قدرتمند است

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themessugar rush oynabomb bonanza oynaMobil Ödeme Bozdurmarekorbetbetboogenco bahis