کفش کتانی، اسپرت یا ورزشی؟

یک عدد از نوع های دوست داستنی و آیتم عشق مشتریان گرامی چرم سورنا، کفش زنانه مجلسی (womens leather shoes) می باشد. روی یکی از صندلیهای پشتصاف کنار او نشستم و لبخند نیمه و نیمهای زدم و به انتظار پیامهای بازرگانی بعدی ماندم. در این کتاب میشنوید او چطور با فروش کفشهای یک مارک دیگر شروع به عمل کرد و هنگامی که سرمایهاش را به سه میلیون دلار رساند توانست یک کفشهای خودش کفش سیمپا را بسازد. خرید کردن اینترنتی در دنیای امروز بسیار جاافتاده است و فروشگاههای اینترنتی زیادی در سراسر دنیا کارایی می کنند اشخاص بتوانند نیازهایشان را در کمترین زمان و به بهترین شکل تنظیم کنند. چنانچه قرار هست پول زیادی بابت یک کفش بدهید می بایست بدانید که آیا ارزشش را داراست یا نه. برخی از کفشهای اسپرت یا این که کتانی بعضا بعنوان ورزشی هم به کارگیری می شوند، وقتی آن کفش، اسپرت بیبند باشد و هنگامی آن ورزش، پیادهروی یا این که دویدن سبک باشد. به جهت پیمودن صخرههای عمیق، یخها، برفها و حملکردن کولهپشتیهای سنگین هم بهسراغ کفشهایی سنگین بروید. همچنین کفش گشوده توانست تا تیتر بهترین مکتوب اقتصادی سال را هم به دست آورد. بند چهارم تنه :پسته را در دهان گذاشتم و حیاتی دندانم به جهت شکستن فشار دادم، فشار دادن همانا و شکستن دندان نازنینم همانا. بند سوم تنه : ولی من دست بردار نبودم و همیشه میخوردم و جیب هایم را پز ار خوراکی و تنقلات کردم و توی اتاق رفتم. بند دوم تنه : پدر و مادرم گیر دیتا بودن که قلیل بخور دندان هایت خراب می شوند اما من پیش خودم فکر می کردم که پدر و مادرم خسیس میباشند و نمی خواهند که پسته ها و فندق های سر سفره را بخورم و کل شود. بند پنجم تنه :الآن فهمیدم چرا پدر و مادرم می گفتن کمتر بخور و فقط بخاطر خودم بود. بند اول تنه : سال تحویل شد و عید عید نوروز رسید. 🔶🔶🔶هریک از بند هایی را که دوستان خوب تان در تمرین قبل نوشتند و در کلاس خواندند، با سنجه های زیر، ارزیابی کنید و عاقبت را بنویسید. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد کفش پزشکی به انگلیسی لطفا از برگه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
ساخت زنجیره تأمین پایدار بررسی فناوری MIT