پروژه های ملی نهضت مسکن در هزارتوی اسناد بانکیطرح ملی مسکن یکی از مهمترین برنامه های عمرانی دولت محسوب می شود که اجرای آن زمینه ساز ثبات در بازار مسکن خواهد بود. دولت متعهد شده است در قالب طرح جهش مسکن 4 میلیون واحد مسکونی را به متقاضیان تحویل دهد، اما ساخت این واحدها مستلزم پرداخت هزینه مسکن است و بانک ها هنوز به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده اند.

بر اساس قانون، همه بانک ها باید 20 درصد سهمیه خود را برای پرداخت مسکن و خدمات مشاعی اختصاص دهند، در حالی که بانک ها هنوز در این زمینه تعاملی ندارند و همین امر روند ساخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را کند می کند.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از پرداخت نشدن وجوه بانکی گلایه دارد. وی می گوید: هیچ یک از بانک ها وی را در پرداخت اشیا راضی نکردند و تاکنون تنها شرکت ژ بی کی به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است.

وزیر ترافیک راه و شهرسازی درباره امکان مراجعه به دادگاه برای بانک هایی که از اجرای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن به لحاظ پرداخت حداقل 20 درصد وجوه پرداختی راضی نیستند، گفت: بخش مسکن: البته اگر بانک ها به تعهدات خود عمل نکنند، طبق قانون اقدام می کنیم.

قاسمی در خصوص امتناع تعدادی از بانک ها از پرداخت وام می گوید: تعدادی از بانک ها همکاری می کنند به عنوان مثال بانک مسکان که به تمام تعهدات خود در این زمینه عمل کرد اما قانون 20 درصد جریمه دارد. تعداد تعهدات انجام نشده پیش بینی شده است.

بر اساس ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند سالانه حداقل 20 درصد از وسایل پرداختی نظام بانکی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به این نهاد اختصاص دهند. بخش مسکن ، در سال اول اجرای قانون. میزان وجوه واحدهای موضوع این قانون نباید کمتر از سه میلیون و 600 هزار میلیارد ریال باشد و در سالهای بعد باید با افزایش درصد صدرالذکار حداقل منابع وجوه مذکور افزایش یابد. نرخ تورم سالانه

حتما بخوانید:
هدرز 405 Xu7. هدرز موتور - پایگاه خبری امیران کارپت - خبرهای اکار24

شورای اسلامی شورای اسلامی در قانون جهش تولید و عرضه مسکن نیز ضمانت رعایت این ماده قانونی را در تبصره (5) این ماده پیش بینی کرده است که به موجب آن سازمان مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده در قالب بودجه سنواتی به میزان 20 درصد از تعهدات انجام نشده مالیات از بانکها و مؤسسات اعتباری اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

این مبلغ 100 درصد تخصیص و به حساب صندوق مسکن جمهوری واریز می شود.

در همین راستا، اقبال شکری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز از همکاری نکردن بانک ها در پرداخت هزینه خدمات گلایه کرد و اعلام کرد تا زمانی که بانک ها این امکانات را در پروژه های مسکن معرفی نکنند، بازار مسکن به سمت تولید سوق داده نمی شود. .

وی گفت: بر اساس قانون جهش رو به جلو، بانک ها باید برای طرح های نهضت ملی مسکن تسهیلات وارد کنند و در صورت عدم تخصیص این تسهیلات، روند اجرای پروژه های عمرانی در کشور کند یا متوقف می شود.

عبدالله اوتادی،عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور نیز گفت: پرداخت تسهیلات مسکن یکی از مهمترین موضوعات در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است. برای اجرایی شدن این طرح ها باید این اشیاء معرفی شوند تا شاهد بهبود بازار مسکن در کشور باشند.

در همین راستا شورای پول در تبصره 18 توصیه هایی را برای ساخت مسکن به بانک ها ارائه کرد که سهمیه هر بانک را مشخص می کند که به شرح زیر است:

بانک عامل

سهمیه توزیع (هزار میلیارد تومان)

مبلغ مورد قرارداد

(تلاش)

توسط مالک پرداخت می شود

(تلاش)

پرداخت به سایر پروژه های غیر خودی (نهضت ملی و اقدام ملی).

در مجموع

(تلاش)

درصد اجرا

مسکن

63

38.6

5.5

7.5

13

20.6

ملی

31.5

0.0021

0.0007

0.0007

ملت

42

0.078

0.002

0.002

کسب و کار

39.75

0.018

0.006

0.006

صادرات

42

سپاه

21

کشاورزی

6

رفاه

19,125

بانک پستی

2175

توسعه تعاون

0.075

توسعه صادرات ایران

0.075

صنعت و معدن

0.075

کارآفرین

10.5

سامان

10,875

اقتصاد جدید

13,875

پارسی ها

6,375

0.006

0.001

0.001

پاسارگاد

25,125

سرمایه

0.075

سینا

4,125

آینده

11625

ژانویه

0.075

شهر

3

گردشگری

1.125

سرزمین ایران

0.75

خاورمیانه

3,825

ملت ها

1,875

سبک

0.003

در مجموع

360

38.7

5.6

7.5

13

3.6

حتما بخوانید:
فروشندگان میز اسنوکر بیلیارد استخر

بررسی ها نشان می دهد که تنها حدود 3.6 درصد از سهم اعلامی وام بانک مرکزی (360 هزار میلیارد تومان) عمدتاً توسط بانک مسکان پرداخت شده است.

و این در حالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن، طبق وجوه پرداختی بانک ها در سال 1400 که بالغ بر 3 بوده، باید 20 درصد از وجوه بانک های پرداختی به این بخش اختصاص می یافت. میلیون میلیارد تومان، پرداخت وجوه ساخت مسکن کمتر از 2 درصد است.