مقاوم سازی ساختمان

درصورتی که اضطراری باشد تغییراتی در معماری یا این که المان های باربر در یک بنا بوجود آید، نیاز به مقاوم سازی امری واضح و لازم است. اکثری از اوقات بنا به نیاز یا التماس کارفرما یا این که مالکان یک ساختمان یا بنا صنعتی، نیاز میباشد که طبقه یا طبقاتی بر روی سازه موجود بیشتر شود. بعنوان مثال بسیاری از ساختمان های دیرین در سرزمین سوای حیث مقررات ویژه به خواسته مقاومت دربرابر بارهای لرزه ای (زلزله) طراحی و اجرا شده اند. در بسیاری از موردها حتمی می باشد که مقاومت یک سازه یا این که ساختمان دربرابر بارهای ناشی از حوادث طبیعی ارتقا یابد. در طرز مقاوم سازی الحاق دیوار برشی به سازه بتنی یا فولادی میتوان دشواری بنا را تغییر داده و علاوه بر بالا بردن ظرفیت تحمل بارهای ثقلی، ظرفیت تحمل بارهای جانبی ناشی از ز‌لزله را هم ارتقا داد. همین شیوه از میزان تنش های محوری و خمشی ساخت شده در تیرها و یا این که ستون ها کاسته و همچنین می تواند برای افزودن مقاومت های برشی همین شرکت‌ کنندگان به کارگیری شود. در همین رخ ممکن است بنای ساخته شده جوابگوی مقتضیات نحوه طراحی جدید نبوده و نیاز به مقاوم سازی داشته باشد. قبل از مبادرت به تغییر کاربری و نصب، ضروری میباشد طراحی و اجرای مقاوم سازی بر مبنای اصول مهندسی صورت پذیرفته تا از مشکلات و مخاطرات آینده پرهیز بعمل مقاوم سازی ساختمان یزد آید. همین موضوع درکشور ما بخصوص درمورد سازه های صنعتی و کارخانه ها که بر مبنای ضوابط آییننامهای (مبحث دهم مقررات ملی ساختمان-طرح و اجرای ساختمان های فولادی) تا چندسال قبل عمدتاً با رویکرد طراحی تنش مجاز (ASD) مورد طراحی قرار میگرفتند و در درحال حاضر حاضر همین نحوه دارای طرز مقاومت پایانی (LRFD) جایگزین شده هست موضوعیت داشته و نیاز به مقاوم سازی را ایجاد نموده میباشد که بوسیله کارشناسان کمپانی مهندسی آساکو در زمینه مقاوم سازی سازه، مقاوم سازی فونداسیون و مقاوم سازی تاسیسات و تجهیزات قابل انجام است. مورد بسیار پرکاربرد این مورد قضیه در میهن ما بهسازی لرزه ای یا این که مقاوم سازی لرزه ای است که بخصوص درمورد ساختمان ها مود اعتنا ویژه قرار گرفته میباشد و بوسیله متخصصین آساکو انجام می شود. مقاوم سازی پی، مقاوم سازی فونداسیون و مقاوم سازی بنا سه جنبه کلیدی این مورد قضیه میباشد که در کمپانی ما قابل انجام می باشد. همینطور در جوشکاری ساختمان می بایست از تکنسین های جوشکاری که اهمیت پروانه جوشکاری میباشند استعمال کرد، ولی همین سهم هم در مملکت ما رعایت نمی شود. بر مبنای نتایج بدست آمده از مرحله قبل، پایداری و کارایی لرزه ای ساختمان به رخ جامع سنجیده شده و بهینه ترین نحوه مقاوم سازی برای یک ساختمان پیشنهاد می گردد. پس از سطح ایجاد و گذشت زمانه ممکن است بنا به مقتضیات فنی یا اجرایی نیاز باشد که کنترل و تایید بنای ایجاد شده بر مبنا یک راه دیگر گزینه چک کردن قرار گیرد. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون.

حتما بخوانید:
باربری بلوار تعاون - اتوبار بلوار تعاون - 20% تخفیف - 44440426