مطبوعات دیلی غرب. 22 اکتبر 1947

از آنجایی که از دست دادن به دلیل اجتناب از شوت مستقیم روی توپ طبق معمول یک عاقبت تاکتیکی هست و نه مربوط به مهارت، این ضابطه به ندرت آیتم استناد قرار می گیرد، چون بازیکن به سادگی در ضربه سوم مستقیماً به توپ ضربه می زند. طبق معمول به این فعالیت «اسنوکر کردن» رقیب یا این که «اسنوکر گذاشتن» یا «اسنوکر گذاشتن» بازیکن دیگر گفته می‌شود. به یک بازیکن به ازای هر پاکت قرمز، یک امتیاز تعلق می گیرد و ارزش عددی هر توپ رنگی که پس از نوبت او در میز به جیب زده می شود مهم از دست دادن به پایان می رسد. توپ(های) “روشن” از ضربه ای به شوت دیگر گوناگون است: توپ قرمز، درصورتیکه گلدان باشد، بایستی یک رنگ به دنبال آن باشد، رنگ گلدانی می بایست قرمز رنگ باشد، و به همین ترتیب تا انتها استراحت. چنانچه توپی که روی آن قرار دارااست قرمز می باشد و پس از نادرست بوسیله یک رنگ اسنوکر می‌شود، منطقاً قرمز‌رنگ یا نهایی است یا همگی قرمزها توسط یک توپ رنگی اسنوکر می‌شوند، به این مفهوم که توپ آزاد بایستی یک رنگ باشد. یکی از در هر گوشه و یکی از در هر طرف بلند در وسط اطلاعات بیشتر درست کنید. اسنوکر یک بازی بسیار جالب هست و می قدرت ساعت ها در حین انجام همان بازی غرق شد. در صورتی که بخواهید دقیقاً با جدول استعمال شده در مسابقات مطابقت داشته باشد، می توانیم همین مورد ها را تغییر تحول دهیم. می توانید نخست آن ها را دارای چسب چوب به نصیب زیرین بچسبانید، البته همچنان از میخ یا این که پیچ به جهت نگه داشتن آن ها در جای خویش به کارگیری کنید. در ده سال 1830، تخت های تخته سنگی پس از سال ها استفاده در اروپا وارد میزهای بیلیارد انگلیسی شدند. به جهت ساخت شکاف هایی به همین اندازه از مته های مطلوب استعمال کنید. مطمئن گردید که پاها را باطن شکاف های جیب قرار داده اید. شش ترک جیب را در تراز میز دریل کنید. پاها را به میز بچسبانید. چسباندن تخته ها یا این که پانل های جانبی در بین پاها منجر حمایت بخش اعظم آن‌ها می شود. تمامی پاهای ما کلیه به شکل جداگانه مهم دست ساخته می شوند، چه ساق مربعی باشد و چه ساق برگردانی که می خواهید، فقط سبک، میزان و رنگ خویش را به ما دهید و ما تمام کارایی خویش را برای وصال به منظور های شما انجام خواهیم داد. برای بازیکنانی که علاقه مند به بازی اسنوکر و همینطور استخر هستند خوب است. میزهای بیلیارد بدون جیب از پشم پوسیده ساخته شده اند که مضاعف سریعتر از نمد و نایلون آیتم استفاده در میزهای استخر و اسنوکر بازی می کنند.

حتما بخوانید:
پنج سوال مطرح شده توسط تحریم دو ساله فیس بوک در مورد دونالد ترامپ