هموگرافت و اتوگرافت روزنه هایی میباشند که از انسان دیگری یا جسد گرفته می شود.چون هموگرافت از انسان دیگری گرفته خواهد شد بعد از بیرون نمودن از شخص اهداکننده می بایست به صورت منجمد در نیتروژن مایع نگهداشته شود. قلب شما را مجدد به موقعیت اول بازمی گرداند و قفسه ی سینه شما دریچه تک اسلوت را می بندد. در یک دسته فرآیند که به آن بده بستان روزنه ی آئورت از نحوه کاتتر (TAVR) می گویند، یک لوله ی نازک را از نحوه سوراخ کوچکی در پای شما به سمت قلبتان می فرستند. اگر تپش قلب درمان نشود می تواند منجر به ترقی پر سرعت تر علایم در افراد در گیر به تنگی دریچه میترال گردد. درحالی که غالبا همین عمل به مضمون‌ بستری شدن کوتاه تر، درد کمتر، ممکن است بهبودی سرعت بالا خیس و تهاجم کمتر است، اما از همین طرز می تواند به جهت کلیه ی افراد عملکرد نداشته باشد. عمر کوتاه دریچه : ارتفاع قدمت این گونه دریچه ها نسبت به روزنه های فلزی کاهش است. همین نقص‌ ممکن می باشد اهمیت برخی بیماریهای مادرزادی قلب ملازم باشد. در برخی موارد، ممکن می باشد بتوانید به جای کار گشوده قلب، یک جراحی دارای تهاجم کمتر انجام دهید. ما شواهد راجع به تاثیر برش از گونه «سوراخ کلید» (keyhole) (به جای برش تمام معمول در زیر استخوان جناغ) را بر جراحی بده بستان روزنه آئورت در بزرگسالان مرور کردیم. همین کار جراحی مهم تیتر ردوبدل ترانس کاتتر روزنه آئورت (TAVR) شناخته میشود. ابتدا، به شما دارویی می دهند، درنتیجه در هنگام فعالیت بی هوش هستید. یکی از نکته ها دیگر در گزینه دریچه های فلزی، صدایی میباشد که ایجاد می نمایند که البته طی یکسری ماه اولیه بعد از فعالیت مریض به آن عادت می کند.در اکنون حاضر فقط یک دسته دریچه مکانیکی وجود دارااست که بی صدا می باشد (ATS) و ایجاد کمپانی امریکایی مدترونیک می باشد که همین آیتم به جهت ارامش دیوانه و اعتماد به نفس بیماران از حیاتی ویزه ای برخوردار است.

ایندکسر