متوسط ​​قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران 42 میلیون و 730 هزار تومان بوده است.