ما از بیل گیتس ، برنده جایزه نوبل و دیگران خواستیم که موثرترین راه مبارزه با تغییرات آب و هوایی را شناسایی کند.


امروزه ، گزینه های جایگزین انرژی پاک فقط قسمت کوچکی از بازار را تأمین می کنند ، با تولید انرژی های تجدید پذیر حدود 10٪ از برق و وسایل نقلیه الکتریکی جهان که حدود 3٪ از فروش جدید را تولید می کند. در همین حال ، انتشار گازهای گلخانه ای سال به سال همچنان ادامه دارد ، مگر در موارد رکود اقتصادی یا همه گیر.

با توجه به کمبود حرکت ، چگونه می توانیم سریعتر و قابل توجه تر پیشرفت کنیم؟ ما از 10 متخصص از رشته های مختلف ، از جمله تهویه مطبوع ، اقتصاددانان ، فیزیکدانان و کارشناسان سیاست ، یک سوال پرسیدیم:


منبع: unbox-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>