برداشتن پوست: در صورتی که درجهی ژنیکوماستی مضاعف شدید باشد، ضروری میباشد چکیده از پوست سینه برداشته شود و احتمالا حتمی هست نصیب نوک سینه نیز جابهجا شود. اثر زخم به جا مانده پس از جراحی ژنیکوماستی بستگی به میزان بافت سینه و قابلیت ارتجاعی پوست مریض دارد. ارتفاع همین برش به آناتومی بدن مریض بستگی دارد. اضافه وزن یکی از عوارض بیشتر ژنیکوماستی هست ، به همین برهان که می تواند مرحله استروژن را افزایش دهد و منجر پرورش بافت پستان شود. داروهایی اساسی فعالیت استروژن (دیژیتال، استروژن ها، استروئیدهای آنابولیک، ماری جوانا) و یا داروهایی که موجب ارتقا سنتز استروژن شوند (گنادوتروپین جفتی انسانی HCG ) ممکن میباشد ژنیکوماستی ایجاد چربی در بدن به چه چیزی تبدیل می شود کنند. برای انجام لیپوساکشن برشهای کوچکی ایجاد می گردند که به دشواری قابل رویت میباشند و در نواحی اطراف سینه قرار دارند. ژنیکوماستی (Gynecomastia) یا بزرگ شدن پستانها در مردان وضعیتی می باشد که موجب تورم و بزرگ شدن غیر طبیعی سینه ها خواهد شد. ضروری است جراح شما معاینه ظریف و قابل قبولی انجام دهد تا مطمئن شود به ژنیکوماستی مبتلا هستید. شما بایستی تا یک‌سری روز از حرکت دادن شدید و ناگهانی شانههای خود، خوداری کنید. حرکت دادن بازوها از کنار تن مجاز است، البته کارایی کنید دستان خویش را به صورت عمودی بالا نیاورید. اما معمولا حتی کسانی که سینههای بزرگتری دارا هستند و به این خاطر جای زخم بیشتری بر روی سینه آن‌ها ساخت میشود، از نتایج حاصل از درمان رضایت دارند. وقتی این اختلال پر سرعت تولید می شود، پستان ها نسبت به لمس اهمیت می شود و در این مورد ها بایستی احتمال وجود بیماری ها را در لحاظ داشت. همین بیماری در نوجوانان و مردان مسن شایعتر است. در همین سطح برای برداشتن پوست مازاد سینه؛ دکتر معالج متخصص پوست مازاد قسمت ذیل سینه را برداشته و منطقه تیره رنگ به دور نوک سینه را از آخری نصیب سینه به طرف بالا میآورد. چنانچه شما سینههای بزرگ نظیر سینههای زنانه دارید، در هر دو طرف سینههای شما برشهای بزرگتری ساخت میشود، اما جراح همت می‌نماید این شکافها را در محل خطوط پوست مخفی کند. در صورتی که نیاز به انجام فعالیت جراحی باشد، برش مورد نیاز معمولا در زیرهالهی نوک سینه تولید میشود. روش ترکیبی. در مواردیکه سینهها تبارک هستند و نصیب نوک سینه اکثر برآمده است، اضطراری می باشد که فعالیت لیپوساکشن با فعالیت جراحی سینه مخلوط شود و غدد مازاد از باطن سینه خارج کشیده شوند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت پماد ژنیکوماستی.

ایندکسر