صداقت داده ها: یک قرارداد اجتماعی جدید برای اقتصاد قرن بیست و یکم

یکپارچگی داده ها: یک قرارداد اجتماعی جدید برای اقتصاد قرن بیست و یکم بررسی فناوری MITبرای مشاهده آن نیاز به جاوا اسکریپت دارید.


منبع: unbox-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>