در بخش شبیه سازی طریق کارایی شیر کاهنده فشار موجود که فشار ورودی متغیر بین 350 توشه تا 180 بار را به فشار خروجی ثابت 100 توشه کاهش می دهد، مورد بررسی قرار گرفته و کلیدی مطالعه کارهای انجام شده پیشین معادلات حاکم بر عملکرد آن استخراج شد. نحوه اتصال: اتصال شیرهای فشار شکن وگ امید گلستان به رخ فلنج جوشی می شیر فشارشکن دانفوس باشد. فشارشکن کارواش معمولا ازجنس برنجی میباشد و دو نوع شیر فشار شکن داریم یک گونه که وایپس سرخودداردیعنی نیازنداردشلنگ وایپس بهش بسته بشه و خودش آب رابرمی گرداند از باطن به محل ورود دستگاه وشروع به کارمیکندبدون اینکه نیازبه وسیله بیش تر داشته باشد ولی بعضا از شیرهای فشارشکن را بایستی از زیر آن شلنگ گرفت وبه محل ورود دستگاه وصل کنیدکه منجر می‌شود ظاهر نا قابل قبولی داشته باشد. ۷ بار می رسد و بعد از آن به طور اتومات شیر فشارشکن بسته می شود . شیرها تا کارگزاشتن در بسته بندی كارخانه نگهداری شود. فشار شکن های اتمسفر برای این که آب تخلیه گردد باید دست‌کم 6 اینچ بالاتر از گلدان حساس لوله کشی از دستگاه شکن خلاء کارگزاری گردند . در وهله دوم خرید باید به اندازه شیر فشار شکن اعتنا کنید زیرا فاکتور دوچندان مهمی است؛ در واقع پارامترهایی همچون فشار ورودی، میزان گذر سیال و فشار خروجی در گزینش میزان پایانی شیر دخیل هستند. اعتنا نمایید اگر شیر خریداری شده بزرگتر از حد نیازتان باشد مطلقا هزینه پایانی آن بیشتر خواهد بود و در عین اکنون سریعتر در گیر مشکلات متعددی همچون فرسودگی و… فراموش نکنید که ترازو و بعدها این شیرها می تواند در تعیین ارزش آخرین مفید واقع شود به این معنی که شیرهای سایز بزرگتر هیدرولیکی گران قیمتتر از شیرهای سایز کوچک هیدرولیکی خواهند بود. همان مدل که از نام این شیر معلوم است، وسیلهای هست که فشار را میشکند؛ به این معنی که به صورت اتوماتیک فشار متغیر و بسیار محل ورود را به فشاری ثابت و ناچیز در خروجی شیر فشار شکن دربین راهی تبدیل میکند. همینطور فشار متغیر سیالات به فشار اثبات تبدیل می­شود. به طور اتوماتیک فشار فراوان و متغیر ورودی را به فشار قلیل و ثابت خروجی تبدیل می کند. شیر فلکه تهیه و تنظیم فشار، در چهار تراز حساس می­تواند فشار خروجی آب را تهیه کند. در همین حالت پایلوت به مقدار بیشتری باز شده و در عاقبت روزنه حیاتی شیر عمده باز می شود تا کمبود جریان را جبران کند و در خروجی به فشار تنظیمی پایلوت برسد.

ایندکسر