ساکنان طبل در هند از طریق Google آدرس های دیجیتالی بی نظیری دریافت می کنند


علی رغم در دسترس بودن خدمات برای کسانی که آدرس فیزیکی دارند ، متقاعد کردن ساکنان برای ثبت نام زمان بر بود. بسیاری از آنها هرگز نام Google Maps را نشنیده بودند و به کارمندان Joshi مشکوک بودند و آنها را با مقامات اداره توان بخشی آلو هند اشتباه گرفتند. بنابراین آنها دانشجویان محلی را استخدام کردند تا خانه به خانه بروند و برنامه را به مردم بگویند.

بیش از هزار خانه ، اتاق زهکشی ، توالت های عمومی ، مراکز کمک و مخازن آب آشامیدنی در زاغه نشین از هم اکنون دارای کد اضافه هستند. و هر خانه در این برنامه دارای یک صفحه آدرس آبی فیزیکی است که کد اضافی خود را نشان می دهد و همه می توانند آن را مشاهده کنند.

سورش دهورام دارماوات که روزها هنگام بازدید از بازارهای عمده فروشی فروشگاه مواد غذایی خود را تعطیل می کرد ، گفت: “این باعث صرفه جویی در وقت من می شود.” امروز ، او اقلام تحویل داده شده توسط خود را با استفاده از کد به علاوه خود دریافت می کند.

سازمان جوشی تاکنون به 9000 خانواده در پونا ، تانه و کولهاپور کمک کرده است تا آدرس دیجیتالی دریافت کنند و هدف آنها رسیدن به 58 زاغه نشین دیگر است. سرانجام ، وی امیدوار است ، ساکنان بتوانند کدهای خود را به Aadhaar ، برنامه شناسایی بیومتریک هند اضافه کنند.


منبع: unbox-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>