1 – دمپر Pulsation Dampener: جهت حذف پالس و خطی کردن جریان خروجی در دوزینگ پمپ ها به کارگیری می گردد. تعدیل کننده های پالس جریان Pulsation Dampeners :حرکت رفت و برگشتی پمپ های دوزینگ سبب می شود جریان خروجی به شکل پالسی باشد. در زیر می توانیم اورجینال کار یک پمپ حفره پیشرونده را مشاهده کنیم. خواه استخراج نفت نپخته یا این که تصفیه بخش اعظم آن – محصولات و سیستم های LEWA شیوه حل هایی را برای همگی فرآیندهای پردازش و تصفیه روغن خام ارائه می دهند. شیرهای ایمنی Safety Relief Valves :بیشتر سیستم های لوله کشی تهیدست شیرهای ایمنی به جهت مراقبت از لوله ها در هنگام ارتقا فشار غیر مجاز می باشد. در اين شرایط در اثر كاهش فشار مايع و تبخير رخ گرفته در سمت مكش پروانه جمع هاي حباب توليد و به خروجي پروانه عکس العمل کرده. توليد حباب در پروانه وقتي صورت مي دهد كه Npsh موجود مكش پمپ كمتر از Npsh اين امر مي تواند به علت وجود مانع در مسير مكش، وجود زانوئي در مسافت نزديك ورودي پمپ و يا شرايط غير عادي مي باشد. به جهت به دست آوردن دیتاها بیشتر، دفترچه راهنمای پمپ را مطالعه کنید. ۱۴- از نوار تفلون به جهت آب بندی اتصالات پلاستیکی استعمال نکنید. البته هر تعدادی وقت یکبار نیاز است پمپ در درحال حاضر عمل مجدداً تست و کالیبر گردد تا اطمینان حاصل شود دبی آیتم لحاظ تأمین می شود صافی ها :شیرهای یکطرفه پمپ های مترینگ باید از ورود ذرات و خرده ریزها توسط کارگزاری صافی، محافظت شود. یک پمپ مترینگ به نوع ای طراحی شده است که یک ماده شیمیایی یا این که ماده دیگری را به جریان آب ، گاز یا این که بخار تزریق می کند. نوشته ما در آیتم اسباب جانبی همگانی پمپ اندازه گیری شیمیایی را در اینجا باز‌نگری کنید. اين پمپ ها نيز بمانند پمپ هاي رفت و برگشتي از گروه پمپ هاي انتقال دهنده مهم حجم اثبات هستند، اهمیت اين تفاوت كه طرح و ساختمان آن ها معمولی خیس و احتياج به شير يك طرفه مكش ندارند و جريان خروجي آن ها يكنواخت است. ارتفاعي كه يك پمپ سانتريفوژ بتواند فراتر از تراز آزاد آب قرار گيرد طول مكش ناميده مي شود . عواملي مانند افزايش دما و يا كاهش فشار در سمت مكش نيز مي تواند شرايط فوق را ايجاد كند. همین ماده شیمیایی طبق معمول در مقادیر کم تزریق می شود (به ادله تأثیرات آن بر مراحل یا به استدلال هزینه آن)، براین اساس پمپ بایستی در زمانه تزریق اذن در اختیار گرفتن ظریف را بدهد. اژکتورها تا حدودی دارای بها هایی کاهش و هزینه نگهداری کمی نسبت به پمپ ها دارند. اصلی همین هم اکنون ، پمپ های پیستون فشار را ارائه نمی دهند و نیکی کارایی آن ها را دارند. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از دوزینگ پمپ ضد اسید ، شما احتمالا می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر