[ad_1]

در بهار گذشته ، چراغ های بیسترو و صندلی های بیرونی در حیاطی پشت مرکز دانشجویی از دانش آموزان خواسته بود تا با خیال راحت در بیرون جمع شوند. چراغ ها ضربه خورده بودند – و برنامه این است که آنها را دائمی نگه داریم.

[ad_2]

منبع: unbox-khabar.ir

ایندکسر