از دریچه بازدید فن کویل خطی نیز جهت تعمیر و بازدید دستگاههایی که لزوما می بایست هوای برگشت را از محفظه زیرِ فن کویل دریافت کنند به کار گیری میشود. روزنه رشته کویل یکی از از قطعات حساس تشکیل دهنده سیستم تهویه هوای مطبوع می باشد که شما می توانید دارای دقت به محل نصب همین تجهیزات، یک عدد از مناسب ترین و ایده آل ترین آن را تهیه و تنظیم و آن را گزینه به کار گیری قرار دهید. غالبا از ام دی اف برای تنظیم و تولید دریچه های فن کویل چوبی به کارگیری می شود که به جهت همین مراد از خودرو آلات و تجهیزات فراوان مدرنی در کارخانه ها به کارگیری می کنند. نکتهی حساس دیگر که در روزگار سایزینگ به آن توجه کرد،هم سطح بودنِ تمامِ وجوهِ کادر زیرِ رشته کویل به جهت صحتِ سایزینگِ روزنه دسترسی حرفه کویل است.در صورتِ عدم رعایت این موضوع، نتیجهی حاصل، ظاهری زائده شکل در سقف میشود. اساسی توجه به قابلیت جااندازیِ نقاط جوش و امکان آلوده و کثیف کاریِ نمای کادر دریچه حرفه کویل لذا از هرگونه اتصال جوشی بایستی دوری شود تا نمای فعالیت به تمیزترین شرایط قابل رویت باشد.برای اتصال دریچه حرفه کویل پانچی باید از طرز پیچ ازرو یا این که پیچ پنهان بهره جست.این جای پیچ ها اگر روی نمای کادر روزنه رشته کویل تولید شود دریچه بصورت پیچ از رو و درصورتیکه بر روی دیواره قاب روزنه فن کویل تعبیه شود دریچه بصورت پیچ پنهان کارگزاری می شود.با اتمام ایجاد فریم نوبت به تولید درب روزنه حرفه کویل پانچی می رسد.جنس درب از گونه ورق پانچیِ آلومینیومی می باشد.قطر رخنه ها یا این که چشمه های پانچ، بنا به میزان هوای اضطراری جهت دستگاه از ۶ میل به بالا می باشد.با اعتنا به لولایی بودنِ مدلِ همین دریچه حرفه کویل می بایست درب آنرا دارای یک لولا به به قاب الحاق نمود.برای این‌که ورق پانچِ درب روزنه فن کویل مبتلا تاب خوردگی نشود کناره های محیطی یا کناریِ درب روزنه فن کویل پانچی به مقدار یک تا دو سانت بصورت ۹۰ مرتبه خم کاری می شود.از انجا که درب رخ لولا به قاب متصل و بازوبست می شود به جهت تثبیت درب به فریمِ روزنه رشته کویل از قفل یا این که قفل های زیمنسی به کارگیری می شود.تعداد قفل های درب دریچه حرفه کویل به سایز و ابعاد درب بستگی دارد.طریقه اتصال لولا به فریم و درب دریچه فن کویل بصورت پرچ آلومینیومی و دقیق می باشد که زائده های پرچ پس از تکمیل روند ایجاد دریچه حرفه کویل بصورت زننده رویت نگردد.پس از اتصال فریم به درب روزنه رشته کویل و الصاق قفل بر روی درب، نسبت به فرایندِ رنگ کاری بر بر روی سطوح داخلی و بیرونیِ روزنه حرفه کویل پانچی اقدام می شود.نوع رنگ از محصول پودری الکتروستاتیک در کدهای متنوع و شیک می باشد که پس از پاشش رنگ بر روی سطح های دریچه حرفه کویل پانچی در کوره پخته می شود.برای پرهیز از ایجاد هرگونه جراحت و صدمه به ساختار دریچه حرفه کویل از مشماهای ضربه گیر استفاده می گردد. دریچه خطی منصوب بر روی بدنهی اصلیِ روزنه تماشا رشته کویل کلیدی منافذی موازی و ابعادی متناسب اهمیت بدنه، این امکان را می دهد که هوای به اندازه جهت پشتیبانیِ هوای برگشتِ دستگاه، بطور مستقیم توسط روزنه تماشا فن کویل از محیط تامین گردد. دریچه خطی منصوب بر روی بدنه ی اصلیِ روزنه حرفه کویل اصلی منافذی موازی و ابعادی متناسب اصلی بدنه ، این قابلیت و امکان را می دهد که هوای به اندازه جهت پشتیبانیِ هوای برگشتِ دستگاه ،بطور مستقیم به وسیله روزنه فن کویل از گوشه و کنار تامین گردد. عرص گریل و تعداد گریل های روی درب روزنه مشاهده حرفه کویل به اقتدار مکشِ دستگاه فن کویل مربوط است، به این معنی که هرچه قدرت مکش دستگاه بالا باشد تعداد گریل های تولید شده در بدنه درب روزنه تماشا بیشتر میشود، گاهی زمان ها این گریلها در یک سطر و بعضی اوقات در دو ردیفِ موازی روی درب روزنه مشاهده فن کویل ساخت میگردد که هوای ضروری برای مکش دستگاه به وفور و مقدار گزینه نیاز در دسترس دستگاه قرار گیرد. درصورتیکه قرار باشد یک ردیف گریل روی درب روزنه تماشا فن کویل تولید شود این یک ردیف را نیز می توان در آکس درب روزنه بازدید حرفه کویل و هم در یک سومِ عرضِ درب دریچه بازدید حرفه کویل تولید نمود.محل تولید گریل روی درب دریچه تماشا رشته کویل عارضه ها مختلفی داراست که از جمله مهمترین عارضه ها میتوان به نزدیکیِ مجرای ورود هوا به نقطه ی مکندهی دستگاه اشاره کرد. در حالتی که درب روزنه مشاهده حرفه کویل اصلی گریل، بصورت لولایی ساخته می‌گردد درب روزنه بازدید رشته کویل حیاتی قفلهای زیمنس که روی درب دریچه تعبیه میشود قابل گشوده و دریچه بازدید رشته کویل قیمت بسته شدن است. در صورتی که شما هر گونه سوالی در رابطه اساسی چه جایی و روش به کار گیری از دریچه حرفه کویل شاهرخی دارید، می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر