موکت در بازار متری ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان بود. ویژگی جذاب و متحیرکننده پروژه اکباتان این می باشد که ساختمانهای شهرک به نحوی ساخته شدند که در برعلیه زلزله تا ۹ ریشتر مقاومت داشته باشند وکارشناسان شهرسازی عمر موءثر این شهرک را ۳۰۰ سال تقریب بزنند. به طور معمول، یک پروژه متاورس نقشه خویش را به بخش ها کوچکتر تقسیم مینماید و آن‌ها را در یک یا تعدادی پروژه مزایده زمین به فروش میرساند. آنها هنگام خرید کردن املاک جدید یا زمین های کشاورزی برای فروش در ترکیه، مالیات زیادی را پرداخت نمی کنند. گلزار شبستری میگوید: «وقتی شروع به پیشفروش خانهها کردم، آن‌ها را متری ۳ هزار تومان میفروختم. آنگاه از آنکه ۲ هزار منزل را فروختم، متوجه شدم بعضی افرادی که این خانهها را دارای ۲۵درصد پیش پرداخت خریداری کرده بودند، آپارتمانها را ۱۰۰ هزار تومان گرانتر میفروشند. از پاراگراف متداولترین چالشهای معاملات زمین فروش زمین در اسالم گیلان هستند. اصلی دقت به ارتقاء نرخ دلار در طی سال های اخیر تجربه نشان داده در صورتی که مستقر خارج مرزو بوم میباشید و ارزش زمین یا ملک کلنگی خویش را به دلار آنالیز میکنید در شکل محافظت آن ضرر و زیان خواهید کرد مگر آنکه زمین شما در ناحیه ای قرار گرفته باشد که آن محدوده آبادانی و رونق خاصی گرفته باشد در غیر اینصورت محافظت زمین یا این که ملک کلنگی در جایی که رویش خود را انجام دیتا سبب ضرر و زیان شما اهمیت تبدیل آن به دلار روز خواهد شد . به ویژه فعالیت های تجاری همین شهرها به جهت سرمایه گذاران در سطح راضی بودن بخشی قرار دارد. در مورد این گونه زمین ها حتمی هست احتیاط کرده و قبل از قرارداد استعلام های ضروری را بگیرید. چنانچه علم کافی نسبت به چگونگی چنین معامله­ ای نداشته باشید، امکان دارد که تصمیم شما موجبات مشقت و دشواری و در انتظار ماندن نوبت دادرسی و رسیدگی های قضایی شود. پول به اندازه برای خرید کردن این زمین نداشتم. بدور اکباتان هم هنوز زمین خالی موجود بود. ناگهان دیدیم که تقاضاها به جهت خرید خیلی اکثر از ۴ هزار و ۵۰۰ آپارتمانی بود که در دست تولید بود. ناگهان صاحب و مالک ۱۰۰ میلیون تومان پول شدم. به این خاطر کلیدی دوستم «عباس مسفروش» سهیم شدم و مبلغ ۵ میلیون چکی را که او داده بود به جهت خرید کردن این زمین به نظامالسلطنه پرداخت کردم. بازار سیاه عجیبی ایجاد شده بود. اولیه خرید کننده نقدی آپارتمانها، کمپانی هواپیمایی هما بود. اکباتان اولیه شهرک و مجموعه ساختمانی استاندارد در خاورمیانه است که ۱۰۰درصد ساختمان می باشد و ۱۰۰درصد فضای سبز. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اهمیت فروش زمین در دستک گیلان وب سایت خویش باشید.

ایندکسر