همچون عنوان ها دیگر سوپر سل، این بازی از یک گرافیک فانتزی و در عین حال گویا برخوردار است. زمانیکه این شرکت عنوانی چون کلش آف کلنز را معرفی نمود، احتمالا خودش نیز پیشبینی نمیکرد که در طی مدت هنگامی نسبتا کوتاه، همین بازی به یک عدد از پردرآمدترین عناوین تاریخ در بازیهای موبایلی بدل شود. سوپر سل به طور قطع یک عدد از بزرگترین سازندگان بازیهای موبایل است که حتی می توان به آن تیتر لقب برترین را نیز داد. در واقع شما از هر ۸ گونه نیرویی که میتوانید حیاتی خود ببرید، در یک لحظه ۴ تای آن فعال است که به شکل رندوم نمایش دیتا میشود. چنانچه هم در نقطه نهایی زمان شما متساوی باشید، ۶۰ ثانیه دیگر زمانه داده میشود که مثل ضابطه گل طلایی می باشد و هر فردی که پیروز گردید اولی امتیاز را بگیرد، برنده خواهد شد. البته مبارزه هم با دوران ۳ دقیقهای بوده و در صورتی که کسی پیروز به تسخیر خانه اهمیت (وسطی) حریفش نشود، آن کسی که قلعههای بیشتری را خراب کرده باشد، خرید طلا جام جم برنده بازی میشود. واضح است که هر فردی بتواند سریعتر هوم تاون اهمیت را خراب کند، برنده بازی شده و ادامه زمان جنگ متوقف خواهد شد. در اینجا بهجای ستاره، به شما نشانه تاج تعلق میگیرد که به ازای خراب نمودن هر قلعه، یکی را اخذ کرده و در صورتیکه قلعه مهم را خراب کنید، هر ۳ تاج را برنده میشوید. صحیح مانند کلش آف کلنز، هر نیرویی نقاط قوت و ضعف خودش را دارااست اما چون در اینجا شما باید در به عبارتی لحظه استراتژی بازی خویش را انتخاب کنید، پس دستتان در انتخاب نیروها و نوع حمله بازتر می باشد و قاعدتا بسته به حرکات حریفتان، میتوانید تاکتیک خویش را عوض کنید. مطلقا حیاتی همین کار توقع شما از دیگر بازی ها بشدت تغییر می کند. حال سوپر سل، اینبار مبادرت به عرضه عنوانی کرده هست که علیرغم مستقل بودن، به عامل شباهتهایی که در کاراکترها و اِلِمانهای بازی کلیدی کلش آف کلنز دارد، می تواند تبدیل به یک عنوان پیروز دیگر به جهت همین شرکت خلاق شود.

ایندکسر