جدیدترین آدرس دانشگاه


Vassar جدید ، خوابگاه جدید MIT ، در ماه ژانویه در آن طرف استادیوم هنری اشتاینبرنر و تراک افتتاح شد تا یک سبک زندگی سالم و متعادل را ترویج دهد. اقامتگاه 450 تختخوابی چهار ارزش اصلی را که گروه بنیانگذاران آن انتخاب کرده اند برجسته می کند: رفاه ، فراگیری ، ماجراجویی و مهربانی. گزینه های غذا در نهایت شامل یک برنامه آشپزی است که به دانشجویان امکان می دهد با آشپز در آشپزخانه مشترک خوابگاه درس بخوانند.


منبع: unbox-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>