تجربه مشتری و آینده کاری

[ad_1]

روندهای عمده ای مانند تأثیر کووید-19 بر تسریع تجارت دیجیتال، کار از راه دور و ترکیبی، و تغییر انتظارات کارکنان که منجر به “استعفای بزرگ” می شود، تأثیرات عمیقی بر استراتژی های نیروی کار در مراکز تماس در سراسر جهان دارد. در واقع، به‌عنوان صنعتی که به حجم بالایی از کارمندان، اغلب در موقعیت‌های دستمزد ساعتی نیاز دارد، و با نقش‌هایی که به طور فزاینده‌ای توسط فناوری فعال می‌شوند، می‌توان بحث کرد که تجربه مشتری (CX) راه حلی برای درک بسیاری از روندهای مخرب در سطح جهانی است که بر روی آن تأثیر می‌گذارند. نیروی کار

تصویر روی جلد

این گزارش با عنوان “تجربه مشتری و آینده کار” به بررسی چگونگی ارزیابی مجدد نیروی کار و فرآیندهای CX سازمان‌ها در سراسر جهان در دوران پس از همه‌گیری می‌پردازد. بر اساس نظرسنجی از 800 مدیر اجرایی و مجموعه ای از مصاحبه های کارشناسان، این گزارش شامل یافته های کلیدی زیر است:

[ad_2]

منبع: unbox-khabar.ir

حتما بخوانید:
آیا این تعداد ساده است؟ یک بازی برای آن وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید