[ad_1]

به نظر می رسد یک شیشه که به سندرم داون (در بالا) گفته می شود دارای بیش از یک مغز و احتمالاً سایر اندام های داخلی است. بسیاری از کوزه ها فاقد برچسب هستند. اطلاعات کمی در مورد افرادی که مغز آنها بود ، در دست نیست.

برخی از ناهنجاری ها واضح هستند ، مانند لیکنسفالی یا “مغز صاف” ، یک اختلال عصبی که معمولاً منجر به مرگ زودرس می شود. بسیاری از مغزها از نظر سطحی طبیعی به نظر می رسند ، اما بعد از کالبد شکافی تورم یا خونریزی را نشان می دهند.

[ad_2]

منبع: unbox-khabar.ir

ایندکسر