بانک مرکزی بخشنامه ای مبنی بر افزایش قیمت پیامک ارسال نکرد

[ad_1]