[ad_1]

تغییرات آب و هوایی باعث تحریف هوای زمین شناسی می شود و مقیاس زمانی فرآیندهای طبیعی را کوچک می کند. در عکسهای گرفته شده در سراسر جهان ، یان ون کوهلر این تغییرات منعکس شده در سنگها ، رسوبات و یخچالهای کوچک را ثبت کرده است. ون کوهلر با اشاره به ویژگیهای کلیدی زمین شناسی با دانشمندانی که درباره تصاویر وی نظر می دهند همکاری می کند. او همچنین از عکسهای تاریخی برای نشان دادن تغییرات استفاده می کند و تصاویر سیاه و سفید ساخته شده توسط سفرهای قبلی را با مناظر امروزی مقایسه می کند. قله ها که روزی پوشیده از برف بودند ، اکنون سنگ های برهنه ای هستند.

دریاچه پری Mudcore
یک هسته گلی از دریاچه پری در مونتانا ، واقع در مقابل کوههای اطراف ، هزاران سال تاریخ رویشی را نشان می دهد. جیمز بنز ، جغرافیدان درباره این عکس نظر داد.

IAN VAN COLLER

[ad_2]

منبع: unbox-khabar.ir

ایندکسر