آزمایش سدیم خون چیست و چه ضرورتی دارد؟

سدیم ، یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی می باشد که نشانه آن Na و عدد اتمی آن 11 میباشد. آیا سدیم به عبارتی نمک است؟ میزان مجاز روزانه سدیم کاهش از 2300 میلی گرم در روز و برابر حساس حدود 1 قاشق چای خوری نمک است! به طور متوسط ، کودکان 2 تا 19 ساله بیش از 3100 میلی گرم سدیم در روز می خورند که این میزان تقریباً دو برابر میزان سفارش شده انجمن قلب آمریکا برای همین خرید سدیم تیوسولفات صنعتی سن است . در گروه سنی پسران و دختران 2 تا 19 ساله ، پسران 12 تا 19 ساله بیشترین میزان سدیم را مصرف می کنند – به طور متوسط 4220 میلی گرم در روز. سدیم در آب غوطهور شده ، آن را تجزیه کرده ، هیدروژن آزاد می نماید و هیدرواکسید میسازد. منابع دیگر سدیم وجود ترکیبات آن در غذاها و مواد افزودنی غذایی نظیر گلوتامات مونو سدیم (MSG) ، نیتریت سدیم ، سدیم ساخارین ، جوش شیرین (بی کربنات سدیم) و بنزوات سدیم است. همچنین به استدلال این‌که اطراف منفذ کانال سدیم از اسیدآمینههایی حیاتی توشه منفی (مانند گلوتامیک اسید) پوشیده شده است، یونهایی مثل کلر (به دلیل دفع بارها) نمیتوانند عبور کنند. کودکان مهم انجام مبادرت سادگی نظیر محدود نمودن مقدار سدیم دربافتی می توانند به کمتر فشار خون در دوران نوجوانانی و بزرگسالی یاری کنند. هر تعدادی در PH یکسان، اسیدهای آلی نسبت به اسیدهای معدنی آلرژی لیستریا مونوسیتوژنز را در برابر حرارت بخش اعظم می کنند. به جهت کودکان بالای 2 سال: هر 4 ساعت در هر سوراخ بینی 1 بار اسپری کنید. برای پتاسیم همین رخداد اینگونه شکل می دهد که کلیدی جدا شدن هر مولکول آب، یک لینک و پیوند کلیدی اکسیژن تیم کربونیل اسیدآمینه برقرار می شود. مونو هیدرات سدیم پربورات به برهان محتوای اکسیژن بیشتر و سرعت انحلال سریعتر، به تتر هیدرات ترجیح دیتا میشود. از این ماده بهصورت فعال اکسیژن برای سپید نمودن، واضح و تمیزکردن، بوزدایی در لباسها مورداستفاده قرار میگیرد. در موقعیت فعال این مارپیچها حرکت کرده و منجر گشوده شدن منفذ (pore) خرید بی سولفیت سدیم میشوند. در همین مقاله به بررسی وضعیت کلی میپردازیم. از مشاور تغذیه خویش بخواهید نحوه تنظیم غذاهای مورد عشق و علاقه خانواده شما را در نسخه هایی کلیدی سدیم کمتر به شما تدریس دهد. تغذیه سالم را الگوی خویش قرار دهید.

حتما بخوانید:
ایجاد سازمانی بسیار کارآمد برای داده ها و هوش مصنوعی